Praktyki postkolonialne w literaturze rosyjskiej — sprawozdanie

Logo RSL

W dniu 13 maja 2016 roku odbyło się seminarium naukowe zatytułowane Praktyki postkolonialne w literaturze rosyjskiej. Inicjatorami tego spotkania byli dr Andrzej Polak i prof. Piotr Fast. Zostało ono zorganizowane przez Zakład Historii Literatury Rosyjskiej Instytutu Filologii Wschodniosłowiańskiej UŚ w Sosnowcu oraz Polskie Towarzystwo Rusycystyczne. Zainaugurowało planowany cykl regularnych spotkań zatytułowanych „Rusycystyczne Seminaria Literackie”. Obok badaczy z kilku polskich ośrodków akademickich specjalnym gościem spotkania była prof. Natalia Pylypiuk z Univer­sity of Alberta w Edmonton w Kanadzie. Continue reading „Praktyki postkolonialne w literaturze rosyjskiej — sprawozdanie”

Zaproszenie do „Folia Litteraria Rossica”

Redakcja czasopisma „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria Rossica” (wg wykazu MNiSW z 2015 r.: 8 pkt.) zaprasza do nadsyłania artykułów do nr 9/2016. Tematyka kolejnego numeru tradycyjnie już oscyluje wokół Nawiązań do tradycji literackiej… W tym roku szczególnie interesują nas artykuły dotyczące współczesnej literatury rosyjskiej w dialogu z klasyką. Continue reading „Zaproszenie do „Folia Litteraria Rossica””

Literatura rosyjska a kwestia żydowska

Polskie Towarzystwo Rusycystyczne 

i

Zakład Historii Literatury Rosyjskiej Instytutu Filologii Wschodniosłowiańskiej Uniwersytetu Śląskiego mają zaszczyt zaprosić do wzięcia udziału w seminarium naukowym pod tytułem

LITERATURA ROSYJSKA A KWESTIA ŻYDOWSKA, 

które odbędzie się w Sosnowcu w dniu 26 października 2016 roku.  Continue reading „Literatura rosyjska a kwestia żydowska”

XVI Kongres Slawistów

XVI MIĘDZYNARODOWY KONGRES SLAWISTÓW

CALL FOR PAPERS

Komitet Słowianoznawstwa PAN uprzejmie informuje, że rozpoczyna się formowanie polskiej delegacji na XVI Międzynarodowy Kongres Slawistów, który odbędzie się w Belgradzie w dniach 20–27 sierpnia 2018 roku. Polska delegacja będzie się składać z 55 osób. Osoby, które zamierzają wziąć udział w Kongresie, proszone są o składanie propozycji wystąpień. Continue reading „XVI Kongres Slawistów”